درباره ما
با شرکت توسعه فناوری و تجارت رهام بیشتر آشنا شوید

داستان ما

ما چگونه ما شدیم؟

رهام سال 1393 برای توسعه صادرات به کشورهای منطقه ایجاد شد؛ ولی فاندرها از همون روزهای اول در کنار صادرات، کسب و کارهای فناوری محور را حسابی دنبال می کردند.
این بود که E-commerce هم به سبد سرمایه گذاری اضافه شد و ایده‌های نوینی مثل شیروپت و وایتروم پازلی را تکمیل کرد که امروز رهام علاوه بر یک شرکت سرمایه گذاری؛ یک استارتاپ استدیو هم محسوب می شود.

محمد خزایی

مدیر عامل

چشم انداز رهام

ویژن رهام رسیدن به قله بین المللی شدن و نقش آفرینی جدی در اقتصاد منطقه از طریق تمرکز بر نیروی انسانی، تفکر و فناوری ایرانی است.

این چشم انداز به صورت خاص تمرکزش از یک سو بر صادرات است و از سوی دیگر بر مشتری نهایی و مردم تمرکز دارد. یعنی کسب و کارهایی که می خواهند به مرزهای بین المللی ورود کنند و از طرفی با مردم به عنوان مشتری نهایی ارتباط داشته باشند.

چشم انداز رهام ارزش هایی دارد که حسابی مهم شمرده می شوند و البته اصولی. این اصول همان خط قرمزهای کسب و کار هستند؛ مثل: روی پای خود ایستادن بیزینس و اختراع نکردن چرخ از ابتدا در چگونگی انجام کارها است.

ارزش‌های رهام

جرات ورزی

رک و شفاف و بدون سوگیری از حقوقمان حرف میزنیم و پیگیر به نتیجه رسیدنش هستیم.

اصل گرایی

تمرکز کامل بر روی اصل و هدف خود توسط همکاران

جستجوی چرایی

در هر کار دنبال چرایی درست برای انجامش هستیم.

کار عمیق

تمرکز در هنگام انجام کارها و دوری از پرکاری بی فایده

تفکر مطمئن

تصمیم گیری صحیح مبتنی بر مشورت، بررسی احتمالات و فکر عمیق

ماموریت رهام

ماموریت رهام این است که کسب و کار خصوصی ایرانی با عملکردی در حوزه بین المللی و صادرات محور در بخش های مختلف ایجاد کند تا با بهره گیری از ظرفیت نیروی انسانی بومی، مرزهای اقتصاد بخش خصوصی ایران را گسترش دهد. شرط تحقق این ماموریت مسئول دانستن خود است. در رهام خود را مسئول توسعه مرزهای اقتصادی بخش خصوصی ایرانی می دانیم و این را معنای کار و تلاش خود قرار داده ایم. برای این معنا ریسک کرده ایم و بازهم خواهیم کرد چون هیچ قله بلندی بدون ریسک و تلاش فتح نخواهد شد. در این صعود انسان‌ها و چشم اندازهای بلندشان در کنار همتی قوی، کار اصلی را برعهده دارند.

تیم رهام

پویان رنجبر

مدیر عامل رهام

محمد ابراهیم نجاتیان

مدیر منابع انسانی

علی عباسی

روانشناس سازمان

مهتاب حکیم

کارشناس منابع انسانی

سید ابوالفضل اشرفی

کارشناس IT