لیست مطالب
مقالات

باز هم انتخاب من اینجاست!

ورود من به رهام دقیقاً روز جشن پایان سال بود و همون روزِ اول رئیس هیأت مدیره تو کارت تبریکم یه خسته نباشید جانانه برای سال قبل و کلی آرزوی متفاوت برای سال جدید نوشته بود!

بیشتر بخوانید
مقالات

مشاوره شغلی

تابحال در محیط کار و تضاد و تعارضات آن یا موضوعاتی در رابطه با انتخاب شغل، ماندن در کار فعلی یا تغییر شغل و ترس از رویارویی با مسائل پیش روی آن، شناخت بهتر خود و استعدادها و روحیاتتان به مشکلی برخورده اید که نیاز به کمک یک مشاور داشته باشید؟

بیشتر بخوانید
مقالات

استارتاپ

آنجا که بحث از هدف و افق دید در واحد سرمایه های انسانی یک گروه شرکتی است که روی تیم های نوپا و کسب و کارهای جدید سرمایه گذاری می‌کند، مسئله مقداری پیچیده است.

بیشتر بخوانید